سوال خود را جستجو کنید
موضوع موردنظرتان را جستجو کرده یا از دسته‌بندی زیر انتخاب کنید
سوالات متداول

هزینه ارسال در تانک به چه صورت هست؟

 چطور آگهی ثبت شده توسط خودم را پیدا کنم؟

 شرایط ثبت آگهی در تانک چیست؟

 چگونه بیعانه پرداخت کنم؟

آگهی‌های دارای کارنامه سلامت چه ویژگی‌ای دارند؟

 هزینه کامل سفارش را چه زمانی پرداخت می‌کنم؟

نحوه‌ی قیمت گذاری گوشی کارکرده در تانک به چه صورت است؟

اگر قبل از اینکه کالا به دستم برسد از خرید خود پشیمان شدم چه اتفاقی می‌افتد؟

 شرایط ثبت آگهی به چه صورت است؟ 

 درصورتی که بیعانه را پرداخت کردم و سلامت گوشی تایید نشد، بیعانه را به من برمی‌گردانید یا نه؟