بده بخریم
لیست قیمت روزانه موبایل
(14 آذر 1402)
قیمت‌ها بر اساس قیمت روز بازار گوشی‌ها نمایش داده شده‌اند و به صورت روزانه، به‌روز می‌شوند.
تصویر گوشی
Apple iPhone 13 Pro Max
رم6 - حافظه 256
% 0
80,748,000
تصویر گوشی
Apple iPhone 7
رم2 - حافظه 128
% 0
6,952,000
تصویر گوشی
Apple iPhone 13
رم4 - حافظه 128
% 0
42,570,000
تصویر گوشی
Apple iPhone 11
رم4 - حافظه 128
% 0
31,164,000
تصویر گوشی
Apple iPhone 12 Pro Max
رم6 - حافظه 256
% 0
60,430,000
تصویر گوشی
Apple iPhone 7 Plus
رم3 - حافظه 128
% 0
8,256,000
تصویر گوشی
Samsung Galaxy A32
رم6 - حافظه 128
% 0
10,944,000
تصویر گوشی
Apple iPhone X
رم3 - حافظه 256
% 0
14,625,000
تصویر گوشی
Apple iPhone 11 Pro
رم4 - حافظه 256
% 0
31,412,000
تصویر گوشی
Apple iPhone X
رم3 - حافظه 64
% 0
12,015,000
تصویر گوشی
Apple iPhone XS
رم4 - حافظه 256
% 0
15,641,000
تصویر گوشی
Apple iPhone 11 Pro Max
رم4 - حافظه 256
% 0
32,485,000
تصویر گوشی
Apple iPhone 12 Pro
رم6 - حافظه 256
% 0
36,770,000
تصویر گوشی
Apple iPhone 14 Pro Max
رم6 - حافظه 256
% 0
61,421,000
تصویر گوشی
Xiaomi Poco X3 Pro
رم6 - حافظه 128
% 0
7,409,000
تصویر گوشی
Apple iPhone 11
رم4 - حافظه 64
% 0
27,689,000
تصویر گوشی
Apple iPhone 13
رم4 - حافظه 256
% 0
47,572,000
تصویر گوشی
Apple iPhone 12 Pro
رم6 - حافظه 128
% 0
40,119,000
تصویر گوشی
Xiaomi Redmi Note 8
رم4 - حافظه 128
% 0
1,190,000
تصویر گوشی
Apple iPhone 11 Pro
رم4 - حافظه 64
% 0
29,714,000
تصویر گوشی
Samsung Galaxy A32
رم8 - حافظه 128
% 0
10,802,000
تصویر گوشی
Apple iPhone 13 Pro Max
رم6 - حافظه 512
% 0
94,866,000
تصویر گوشی
Xiaomi 12
رم8 - حافظه 256
% 45.02
20,237,000
تصویر گوشی
Apple iPhone 12 Pro Max
رم6 - حافظه 512
% 0
73,611,000
تصویر گوشی
Xiaomi 12
رم12 - حافظه 256
% 0
13,002,000
تصویر گوشی
Apple iPhone 12 Pro
رم6 - حافظه 512
% 0
62,692,000
تصویر گوشی
Apple iPhone 14 Pro Max
رم6 - حافظه 128
% 0
43,432,000
تصویر گوشی
Apple iPhone 14 Pro Max
رم6 - حافظه 512
% 0
75,254,000
تصویر گوشی
Apple iPhone 11 Pro Max
رم4 - حافظه 512
% 0
30,876,000
تصویر گوشی
Apple iPhone 14 Pro Max
رم6 - حافظه 1TB
% 0
91,830,000